Nytt

Alle eksperter på kontraterror forventet et større angrep i Frankrike, sier den tidligere franske antiterrorsjefen Bernard Squarcini til Le Figaro.

bernard-squarcini
Bernard Squarcini
 

Så sent som den 30. september advarte den avtroppende antiterrordommer Marc Trévedic:

«Jeg er blitt overbevist om at Daesh både har ambisjoner om og evne til å ramme oss mye hardere ved å organisere aksjoner på en skala som vi ikke har sett så langt. Jeg sier dette som fagmann: De mørkeste dagene ligger foran oss. Den virkelige krigen som IS har til hensikt å føre på vår jord, har ikke begynt ennå.»

En tidligere tjenestemann hos kontraterrorenheten DGSE uttalte nylig at den største trusselen kommer fra team av terrorister med erfaring fra krigsområder som Syria, Libya og Jemen, som skaffer seg våpen i Frankrike, studerer angrepsmålene nøye og er rede til å dø. Mer enn 500 franske jihadister er reist til Syria.

Politiet har da også gjennomført terrorøvelser med sikte på å takle situasjoner av samme type som skoleterroren i Beslan i september 2004 og i Dubrovka-teatret i Moskva i 2002 – aksjoner som krevde henholdsvis 331 og 117 liv. Lister over sannsynlige mål er blitt utarbeidet på forhånd med tanke på å forberede mottiltak.

Til tross for denne beredskapen lot det seg altså ikke gjøre å forhindre at over hundre mennesker ble drept under massakren i går kveld.

Med mindre det offentlige og sosiale livet i Frankrike skal stenge helt, vil det behøves kraftigere sikkerhetstiltak.

 

Le Figaro