Innenriks

Også La Stampa bringer oppsiktsvekkende nyheter om Krekar:

Aksjonen mot jihadistene har sine røtter i en etterforskning Ros innledet i 2010, etter å ha oppdaget det jihadistiske nettstedet www.jarchive.info, som kunne spores til al-Qaida og andre ideologisk beslektede grupper. Dette ledet til oppdagelsen av en italiensk celle som bedrev rekruttering og radikalisering av militante ved hjelp av internett.

Under navnene «Rawti Shax» og «Didi Nwe» ble den ledet av Najmuddin Ahmad Faraj, bedre kjent som mullah Krekar, som allerede i 2001 hadde grunnlagt den sunni-islamske jihadistgruppen Ansar al-Islam i irakisk Kurdistan. Etter å ha rømt fra Irak og havnet i eksil i Norge, fortsatte mullah Krekar anstrengelsene med sikte på en islamsk stat i Kurdistan.

Han startet «Rawti Shaw» med tanke på «oppdragelse til jihad» av en ny generasjon jihadister, idet han siktet seg inn mot den kurdiske diasporaen i Europa. Det kurdiske nettstedet ble dermed forvandlet til et slags «virtuelt universitet» hvor det ble rekruttert til «Kurdistan-bataljonen», knyttet til al-Qaida i Irak, samt til «den hemmelige komiteen Rawti Shax», som planla å utføre attentater i Norge og ellers i Europa.