Innenriks

Corriere della Sera har offentliggjort navnene på personer som foruten mullah Krekar ble arrestert under antiterroraksjonen koordinert av italiensk politi, herunder også de to i Norge.

I tillegg er følgende personer oppsporet og arrestert: I Storbritannia Awat Wahab Hamasalih, Hamad Bakr og Rahim Zana Abdul Rahman samt Kadir Sharif. I Norge, foruten Faraj Jhmad Najmuddin alias Mullah Krekar, også Twana Karim Rahim og Fatah Kamil Jalal. I Finland Seddek Kadir Karim.