Innenriks

Italienske medier kaster interessant lys over antiterroraksjonen koordinert av spesialenheten Ros tilhørende det halvmilitære italienske politiet Carabinieri, der 17 personer er blitt pågrepet – hvorav tre i Norge.

La Repubblica skriver:

«De arresterte planla å gjennomføre attentater i Midtøsten og Nord-Europa, men ikke i Italia», forklarer Giuseppe Governale, som er sjef for Ros. Han legger til at attentatene «kunne ha rammet norske og engelske myndigheters representanter i den hensikt å få satt fri deres leder, mullah Krekar, som sitter fengslet i Norge, og som vi har fått avlyttet i fengselet».

Mullah Krekar, som antas å stå IS nær, er en kjent og kontroversiell skikkelse i det lokale islamske miljøet. Han ble pågrepet i løpet av natten. I 2001 grunnla han terrorgruppen Ansar Al-Islam. Han ble satt i fengsel i Norge, men fortsatte fra fengselet å være ideologisk og strategisk leder av organisasjonen, som har forgreninger over hele Europa, Italia inkludert. Tjenestemennene i Ros understreker at politiaksjonen, som ble gjennomført samtidig i flere europeiske land, har gjort det mulig å avsløre en terrororganisasjon ledet fra Norge med celler i flere land, hvorav en «særdeles viktig» i Italia. Etterforskerne hevder at mullah Krekar fra fengselet «fortsatte å være ikke bare ideologisk leder av organisasjonen, han ledet den også strategisk i de viktigste spørsmålene, som deltagelse i den syriske konflikten og beslutningen om å alliere seg med IS». Etterforskerne forklarer at bruk av internett «har gjort det mulig for de siktede å oppheve avstanden mellom medlemmene, som er bosatt i flere europeiske land, å beholde et sterkt samhold som gruppe, styrket av en hyppig og regelmessig chat på nettet, foruten å holde kontakten med sin egen åndelige leder», altså mullah Krekar.

mullah-krekar