Innenriks

I et intervju med NTB som er gjengitt i Stavanger Aftenblad, ser statsminister Erna Solberg (H) flere problemer med å stenge den norske grensen mot Russland, slik Carl I. Hagen tar til orde for, og hun sier videre:

Utfordringen med å stenge grensen er at det ikke løser noe problem. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen sier at hvis noen ber om asyl, skal vi behandle sakene.

Og legger til:

Det er en annen prosess som må til for at vi skal kunne si «du kan returneres, du kan ikke». Det må være en sorteringsmekanisme.

Tidligere Frp-topp Carl I. Hagen mener Norge bør stenge grensen til Russland. Så enkelt kan det ikke gjøres, mener statsminister Erna Solberg.

Norges grense mot Russlanf er 196 kilometer lang, sier Solberg.

Det er viktig å huske på at mesteparten av den grensen er helt åpen, det er bare en liten del av den som er stengt med en bom.

Det betyr i praksis at det vil være enkelt, men farligere for mennesker å krysse grensen et annet sted enn ved selve stasjonen på Storskog.

Solberg gjentar sin meteorologiske innvending mot å stenge grensen:

– Det høres enkelt ut, men hva gjør vi hvis det står mennesker der i minus 10 grader? spør hun retorisk.

Men hun utelukker ikke at «noe» kan skje senere:

Det kan tenkes at vi, fordi vi ikke kommer gjennom på andre måter, må være tøffere på dette. Men vi er ikke der nå.

Det er påfallende hvor få av dagens politikere som ikke er villig til å innse at det er dagens åpne grenser som er årsaken til flommen av flyktninger i nord. Dersom Solberg hadde hatt mot og vilje til å stengt grensen, ville de problemstillingene hun skisserer ikke dukket opp.

Med tanke på gårsdagens uttalelser fra den svenske finansministeren, er det all grunn til å spørre om det er slik at Erna Solberg vil gå like langt som kollegaene i Sverige før hun gjør noe. Vil hun vente til Norge er fullt før hun sier stopp?

Samtidig er det interessant å legge merke til hvordan ansvarlige politikere nærmest leter etter unnskyldninger for å få slippe å gjøre noe. En dag er det én unnskyldning, neste dag er det en annen.