Erna Solberg er i Libanon og blir presentert for løsninger som hun vurderer å bruke i Norge. Det er blant annet snakk om å innføre skiftordning for skoleelever hvis det blir stort press på enkelte skoler på grunn av alle flyktningene som ankommer Norge.

I Libanon praktiserer man en skiftordning på flyktningeskoler som gjør at noen elever går på skolen på ettermiddagen etter at første skift er over.

Erna Solberg ser for seg at dette kan være noe som også kan praktiseres i Norge der hvor det skulle bli stort press på skolene. Solberg uttaler at dette er noe vi har gjort før og kan gjøre igjen. Det er ikke ønske om at flyktninger skal gå i adskilte klasser for det hemmer integreringen. I Libanon går flyktningene i egne klasser.

Igjen får vi et eksempel på hvordan norske familier må inrette seg en totalt ny hverdag for å tilfredstille politikernes ønske om integrering. Hvis begge foreldre jobber og ungene skal gå på skole fra 14-15 tiden til 19-20 tiden på kvelden er det ikke mye tid igjen til samvær i familien.

Den nye integreringspolitikken er å ofre barnas tid med familien i integreringens tjeneste.

Løsningen har vært å sende de syriske flyktningbarna på skolen på ettermiddagen, etter at de libanesiske barna er ferdige for dagen.

—-

– En slik ordning som de har her i Libanon kan være en løsning for oss også. I skoler med stort press i Norge, har de tidligere brukt skiftordninger, så det er ikke noe dramatikk i om vi må prøve det, sier Solberg til VG.

—-

– Først må vi bruke den kapasiteten vi har i skolebyggene fullt ut, og vi ønsker heller ikke at barna til asylsøkere skal gå i adskilte klasser, for det vil hemme integreringen. Men vi tar denne ordningen med ulike skift med oss hjem som en god idé som jeg er åpen for å vurdere, sier Solberg.

VG

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂