Kort

Osloby skriver om hovedstadens returpunkter. Dette er steder hvor man leverer avfall som er resirkulerbart. Nå har begynt å bruke returpunktene som avfallsplasser. Hvitevarer og annet søppel blir dumpet som den naturligste ting i verden.

Velkommen til herlige Oslo.

– Så hvor er problemet størst?

– Vi ser jo at returpunkter blir et stadig større problem i mange bydeler. Folk har begynt å bruke dem som avfallsplasser. Det kastes hvitevarer, flasker og alt mulig annet søppel. Her har deler av Oslos befolkning en jobb å gjøre, sier Hauger.

Osloby