Nytt

Tysklands nav-medarbeidere går hektiske tider i møte. Det statlige arbeidsformidlingskontoret, Bundesagentur für Arbeit (BA), har i en intern presentasjon anslått at antallet nye grunnstønadsmottakere i 2016 vil stige med «400.000+ stønadsberettigede» som følge av innvandringen. Pluss-tegnet bak betyr formodentlig at antallet blir langt høyere enn dette. Og å kalle nyankomne for «stønadsberettigede» vil nok av mange tyske skattebetalere oppfattes som en hån.

At en innvandring av dagens proporsjoner vil føre til høyere kostnader og flere sosialhjelpsmottakere, overrasker knapt noen, selv ikke de som ønsker utviklingen velkommen. Men i samme presentasjon vises det også til tall som for mange vil være vonde å fordøye. Mange har snakket om at migrantene som kommer er jevnt over godt utdannet og burde være enkle å integrere på arbeidsmarkedet. Myndighetenes prognoser viser imidlertid at av de migrantene som vil ende opp som arbeidsløse, har kun 8 % en akademisk utdannelse, 11 % en yrkesrettet utdannelse, mens hele 81 % vil være uten formelle kvalifikasjoner.

Disse dystre tallene kan imidlertid ikke BA la stå uten å strø litt håp over dem. Med aktiv oppfølging og språkkurs til 121 millioner euro vil etaten hjelpe til med integreringsprosessen. De har til og med flere suksesshistorier å vise til, bl.a. den 40 år gamle Abdoulaye N. fra Niger, som endelig har fått seg ny jobb – i Bundesagentur für Arbeit. Enklere måte å bli kvitt arbeidsløsheten på, finnes ikke.

Til tross for et gryende grasrotopprør i eget parti og i søsterpartiet CSU (samt i resten av befolkningen), kunne Angela Merkel i en såkalt «borgerdialog» med utvalgte «vanlige folk» i Nürnberg forleden servere de vanlige selvfølgeligheter som tilsvar på deres bekymringer.

«Ja, det kommer veldig, veldig mange», innrømmet hun. «Men vi er 80 millioner. Vi kan og kommer til å integrere disse.» Det blir imidlertid utfordret av kommentator Michael Paulwitz i den kulturkonservative avisen Junge Freiheit, som setter opp følgende regnestykke.

Halvannen million mennesker som i gjennomsnitt henter fire til seks personer i familiegjenforening, summeres opp til å bli omtrent dagens tyske befolkning etter bare et tiår. Hvilken kultur skal disse integreres inn i?

Videre er det useriøst å sammenlikne dagens antall innvandrere med den nåværende totalbefolkningen, mener Paulwitz. Demografien i de to enhetene er helt ulik. 80 % av immigrantene er unge menn. Av dagens tyske befolkning er litt over 10 millioner mellom 18 og 30 år, og av disse har allerede 25 % innvandrerbakgrunn. Om et par tiår vil hele babyboom-generasjonen være i pensjonsalder, og hva da?

Med dagens tempo, som ikke kan virke særlig avskrekkende på Merkel (da hadde hun jo satt igang tiltak som faktisk monnet), vil den yrkesaktive, etniske tyske befolkningen være i mindretall raskere enn man har kunnet forestille seg. Og med utdanningsnivået og integreringsraten til de nyankomne, kan det by på utfordringer for Europas økonomiske kjempe.