Tavle

Dialogue-menneske er nå i ferd med å oppnå den samme herostratiske beryktelse som «the Davos man», dvs noen som uavhengig av kjønn lever i sin egen boble av virkeligheten uavhengig av samfunn – de lever globalt og omgås hverandre.

Mens dialogue-menneske Støre vil myke opp frontene i nord i Klassekampen, så har Aftenposten hentet inn en realist fra den «gamle verden». Kjell Dragnes sier det ingen nåværende i Aftenposten er i stand til å komme frem til – Norge blir straffet av Russland, ved at alle migranter som vil slipper over den norsk-russiske grense.

Dialogue-menneske  er helt overbevist om at bare man snakker sammen, så ordner alt seg, både mellom-menneskelig, mellom grupper og stater.

Imidlertid så kan det tenkes at dialogue-menneske har problemer med  å skille mellom interaksjon mellom personer, grupper og stater. Det skal ikke mange undervisningstimer til før man oppfatter forskjellen – om man hører etter. Utenfor det postmoderne og postmilitære Europa er Niccolò Macchiavelli fortsatt en relevant autoritet på statens affærer.

Historiske analoger skal man være forsiktig med, men det var de som mente krigsfaren i 1914 kunne avverges ved at de kongelige slektningene i Europa snakket med sammen. Det gikk som kjent dårlig. Hvorvidt det går bedre med dagens dialogue-menneske vet vi ikke.