Kort

Kong Harald sammenligner «flyktningstrømmen» til Norge med nordmenn i Sverige under krigen og med utvandringen til Amerika. Mener Norge kan ta enda flere. TV2