Klimakrisen er ikke hovedsatsingsområde for Document. Det er så mange andre som beskjeftiger seg med det. Vi er klar over at noen plasserer klimakrisen inn i innvandringsdebatten og ser begge problem som clearcut: Klimakrisen er like toppstyrt og manipulert som innvandringen. Det tror vi ikke stemmer. Det finnes ikke noe slikt sammenfall. De to problemkompleksene […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-