Tavle

Grønland beboerforening kritiserer en demonstrasjon mot politiet. Demonstrasjonen fant sted i etterkant av skytingen på Grønland, der en somalisk kvinne ble skutt av politiet.

Grønland beboerforening kritiseres nå for å være blendahvitt. Det er vanskelig å rekruttere innvandrere forteller reperesentanter fra beboerforeningen.

I Det nye Norge er det ikke utelukkende greit at folk tar ansvar. Skal det være bra nok må de ha korrekt hudfarge.

Antirasisme i praksis?

Etter at Pia Prestmo, lokalpolitiker for Høyre og styremedlem i Grønland beboerforening, uttalte seg kritisk til demonstrasjonene på Grønland, har beboerforeningen mottatt mye kritikk på sine Facebook-sider, blant annet fra aksjonen STOP#AllWhitepanel i Norge.

Et blendahvitt styre som mangler mangfold i en bydel med høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, sier kritikere. De kritiserer også Prestmo for å ha blandet roller, at hun har fremmet egne meninger på vegne av beboerforeningen.

I et åpent brev Aftenposten har fått tilgang til, svarer beboerforeningens styreleder Berit Jagmann,også leder for Rødt i Gamle Oslo, på denne kritikken.

osloby