Gjesteskribent

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Israels tidligere ambassadør til Norge gikk bort den 2. oktober 2015, etter kort tids kreftsykeleie.

Professor Araidi var ambassadør til Norge i perioden 2012-2014.  I den tiden han hadde til rådighet greide han med sitt vinnende vesen å gjøre mer for Israels anseelse i Norge enn mange års formelt diplomati hadde greid.

Det faktum at Araidi hadde kulturell bakgrunn som muslimsk druser, og ble assistert av en Palestina-arabisk nestleder, fikk i hans periode stor innvirkning på den norske mediedekningen av Israel.  Myndighetenes og medienes mangeårige agitasjon om ulovlig okkupasjon, apartheid og undertrykkelse av araberne i landet, sto i sterk motsetning til det professor Araidi og hans kollega selv bar vitnesbyrd om.

To arabiske diplomater med en glødende tro på Israel og jødenes rett til landet, ga et sant bilde av det arabiske flertalls holdninger til sitt fedreland.  Den arabiske befolkningen i Israel, drusere, beduiner, muslimer, kristne og andre minoriteter er godt integrert i samfunnet.  Dette er fakta som norske medier og de fleste politikere prøver å holde skjult for oss i Norge.  Naim Araidi brukte seg selv som et levende eksempel på at propagandaen mot Israel er et ondt oppspinn fra mennesker som ikke kjenner landet og ikke vet at situasjonen i Israel er diametralt motsatt det som mediene lærer det norske folket å tro.

Professor Araidi brukte sitt karismatiske talent til å forsvare Israel på en måte som var uangripelig.  Dette sa han for eksempel i fjor i et foredrag til studenter i Oslo:

«Dersom dere tror at påstanden om apartheid i Israel er sann, hvilket den ikke er, så burde dere innføre apartheid i Norge, for jeg er et glimrende eksempel på hva arabere kan oppnå i en påstått apartheidstat.»

Professor Araidi var født i landsbyen Maar i Nord-Israel.  Han tok sin doktorgrad i litteratur på Uri Zvi Greenberg, en av Israels mest avanserte og krevende forfattere.  Araidi skrev mange bøker og utgav åtte diktsamlinger.  Hans forfatterskap var både på arabisk og hebraisk, som han så på som sitt morsmål.  I 2008 fikk han den prestisjefylte statsministerprisen som utdeles til fremtredende forfattere og diktere.

Fra han var student underviste han både på videregående skoler og universiteter og var kjent for å være en karismatisk og inspirerende foreleser.  I alle år har han benyttet sitt fredelige og vennlige vesen til å bygge bro mellom jøder og arabere, og han oppfordret arabere og drusere til å delta aktivt i samfunnslivet og på den måten bidra til utviklingen av hjemlandet Israel.

Professor Araidi var ingen typisk karrierediplomat.  Han var en akademiker som var kjent for sin kompromissløse kamp for sosial rettferdighet og mot det han kalte konstitusjonell korrupsjon.  Han motarbeidet maktmisbruk i alle samfunnslag.  I de mange samtalene vi hadde gav han stadig utrykk for behovet for å sikre at den makten staten delegerer til ulike institusjoner og personer brukes riktig og oppbyggelig.

Det var ikke minst dette han selv betalte en høy pris for både i sin lange akademiske, så vel som i sin korte diplomatiske karriere.

Som personlig venn av professor Araidi minnes jeg ham som et svært intelligent og hederlig menneske med en kompromissløs moral og rettferdighetssans.  Han var utvilsomt en av de beste ambassadører Israel har hatt i Norge og som norske jøder og Israels venner vil savne dypt.

Vi i Senter mot antisemittisme lyser fred over Naim Araidis minne.

Michal Rachel Suissa