Den store innvandringsdrevne befolkningsveksten, som ønskes velkommen av politikerne, medfører tildels store problemer for de som allerede bor i Oslo. Roger Pihl står frem i Aftenposten og forteller hvordan hans hjemsted forvandles til det ugjenkjennelige. Det er ikke demografi som nå løftes frem, en problematikk som bokstavelig bringer nordmenn på flukt fra østlige bydeler, men høyhus og brede veier.

Roger Pihl klager over manglende rettigheter. Politikere tenker ikke i de baner. Vi må bare takke og bukke for en kjærkommen utvikling.

Kanskje det ikke er tilfeldig at sofapartiet ble største parti under siste valg?

Roger Pihl, leder av Groruddalsporten storvel, som representerer 3500 husstander på Fjellhus, Teisen og Ulven, mener forslaget til Statens vegvesen vil forverre situasjonen for boligområdet fra 1950-tallet. Området ligger nær den vedtatte utbyggingen på Ulven.

– Boligene i vårt område vil få mer trafikk rundt seg med Statens vegvesens forslag enn vi har i dag, hevder Pihl.

– I praksis betyr det at trafikken som nå går gjennom Ulvensplitten flyttes til Teisenkrysset. Teisenkrysset vil bli like stort som Sinsenkrysset. De nærmeste boligene vil få krysset så tett på seg at de blir ubeboelige og like gjerne kan rives. Og da vil de som ligger i andre rekke bli så lite attraktive at folk ikke ønsker å bo der. Da er forfallet og forvitringen i gang, slik vi har sett på Brynseng. Hvem vil bo her da? Det Statens vegvesen foreslår er å rasere de gamle boligområdene. Vi som bor i de gamle områdene er helt uten rettigheter, sier Pihl.

Osloby

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂