Sakset/Fra hofta

Den suverent beste kilden til det som skjer på migrasjonsfeltet i Sverige, er bloggen til Merit Wager. Flere ganger ukentlig har hun i årevis formidlet vitnesbyrd fra anonyme ansatte i Migrationsverket, som ofte får en til å miste munn og mæle.

Med disse dagers asylinvasjon til landet har selv en kjølig vareopptelling den virkningen, som denne tweeten fra i forgårs:

5200-asylsc3b6k-10-16-9-2015

Til forskjell fra mesteparten av befolkningen, er bloggerinnen i stand til å bruke kunnskaper både i geografi og elementære regnearter for å sette denne opplysningen i et relieff som gir mening hos en synkende andel av Sveriges befolkning:

Om vi räknar med att det kommer 5000 asylsökande i veckan i genomsnitt, så blir det 260.000 människor på ett år. 2 x hela staden Örebro!

Alle som tilhører denne drøyt kvarte millionen skal ha saksbehandling, juridisk assistanse, tolker, bosted samt offentlige tjenester som skoler, sykehus, språkundervisning og (ofte forgjeves) arbeidstrening, skriver Merit Wager. Og omgivelsene må bruke ressurser blant annet på sikkerhet.

I lys av disse behovene blir proporsjonene i dagens mennesketrafikk simpelthen overveldende:

Men det finns ju inte bostäder, det finns ju inte lärare och det finns ju inte skolor till alla! Det finns inte heller sfi-lärare och det finns inte jobb. Och våra skatter kommer inte att räcka till att ta in en kvarts miljon människor på ett år (förutom alla de hundratusental som redan kommit och som inte heller har ”integrerats”, inte har jobb och måste bidragsförsörjas).

Hur ska Sverige klara detta? Konkret, praktiskt, faktiskt: Hur? Och – mycket viktigt – hur ska vår säkerhet garanteras när Sverige inte vet vilka som tagit sig in i landet, det krävs ju inte ens att människor styrker sin identitet!

Wager etterlyser altså realisme. Da vil hun også gjerne ha seg frabedt alt maset om krigsflyktninger:

I Finland säger nu bortskämda unga män som inte gillar hur de behandlas i Finland att de hellre åker hem till Irak och Syrien igen än stannar där. Varför kom de överhuvudtaget hit?

Disse observasjonene virker høyst relevante for oppegående mennesker. Så hvorfor rokker de ikke en millimeter ved zombie-tilværelsen på såkalt ansvarlig hold?

[D]e (van)styrande sitter i sina bubblor och fattar helt enkelt inte vidden av vad som hänt och händer. Och de vägrar hårdnackat att lyssna på dem som vet

Hun sier i praksis at folk i samfunnsledelsen er tette i pappen, en mulighet som ikke virker så fjern idet man betrakter politikernes CV. De er ganske enkelt ikke i stand til å tenke utenfor boksen de har fått utdelt – en boks hvor det ikke er plass til forestillingsevnen, til det anormale, til det som bryter med tankemodellene og erfaringene – eller helst de manglende sådanne – fra de siste tiårenes stabilitet. Opplysninger som ikke passer inn i fortellingen, lar man bare være å forholde seg til.

For å hanskes med den nye situasjonen, må altså den politiske klassen skiftes ut. Mye skade vil bli gjort innen så skjer.

 

Merit Wager