Tavle

Under en seierslignende tale valgkvelden 14. september, kommenterte Audun Lysbakken (SV) hva som truer Norge: (Fritt etter hukommelsen.) Det er ikke noen syriske flyktninger som truer Norge. Det er egoisme og lukkede grenser som truer det Norge vi er så glad i.

Noen av oss er tydeligvis glad i et annet Norge enn Lysbakkens.