Sakset/Fra hofta

Brochmann-utvalget leverte i dag sin utredning om velferd og innvandring, og i den forbindelse ble det i dag holdt en pressekonferanse hvor integreringsminister Audun Lysbakken var tilstede.

NHO-blogg skriver Baard Meidell Johannesen at det sentrale i utredningen er at innvandrerbefolkningen har for lav yrkesdeltagelse til å opprettholde velferden slik vi kjenner den.

Særlig bekymringsfulle er tallene for personer fra Asia og Afrika, som er representert ved den grønne kurven:

Meidell Johannesen gir også et lite, men megetsigende referat av pressekonferansen:

[Lysbakken] vil ikke ta i verken nivået på innvandringen eller velferdsordningene. Bortsett fra kontantstøtten, da, som Lysbakken tror er roten til alt ondt, men som i realiteten knapt betyr noe. Av Norges 300 milliarder i trygd er 3 kontantstøtte. Men det mye greiere å snakke om den enn om de store utfordringene som er knyttet til innvandring og velferdsordningene.

Grete Brochmann var lydhør overfor Lysbakken, og ville ikke snakke om innvandring hun heller. Men så gjorde hun det litt likevel, og antydet både kortere saksbehandlingstid og “effektiv retur” og innstramming i familiegjenforening. “Vi er bundet av internasjonale konvensjoner” sa Lysbakken. En ekkel journalist spurte hvilke konvensjoner det var Danmark brøt, som hadde strammet kraftig inn. “Vil snakke om Norge, ikke om Danmark”, sa Lysbakken.