Innenriks

Det er gjennomført en stedsanalyse for Tøyen som er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet. Den viser at det er store problemer på Tøyen, eller utfordringer som politikere kaller det.

* Økte forskjeller mellom gruppene og en polarisert befolkning.

* En av tre barnefamilier lever under fattigdomsgrense.

* Folk som er stadig på flyttefot.

* Lav sysselsetting.

* Synlig narkotikasalg der 12-13-åringer er utsatt for rekruttering.

Dette er bare noen av punktene som kommer frem i Stedsanalyse Tøyen som er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet.

Osloby har intervjuet noen beboere som ikke på noen måte kan kjenne seg igjen. De omtaler det polariserte området som en smeltedigel. Hva har de sett som mange andre ikke klarer å se?  Kan de være unge mennesker opptatt av studier og jobb, og som er uten barn, og derfor ikke får det hele og fulle innblikk i hva som skjer i bydelen?

– Den vendingen Tøyen har tatt, er kjempepositiv. Jeg har flere venner som har kjøpt seg leiligheter i området, og det er en grunn til at de søker seg til området. Det er et kjempeflott sted å bo, sier Maria Hopp.

Hunden hennes Marco er nettopp blitt venn med hvalpen Teo, og leken er i full gang på Tøyen torg, hvor det yrer av folk denne høstdagen.

Analysen feller en nådeløs dom. Multikultur blir nevnt som en av de negative faktorene.

«Det er liten tvil om at det er ekstra utfordrende å få til et velfungerende lokalsamfunn når befolkningen på mange måter er så polarisert langs dimensjoner som klasse, kultur/etnisitet og språk som den er på Tøyen», skriver forskerne.

Osloby