Kort

Større velstand i Afrika og Asia vil øke utvandringen til Europa fordi flere får råd til turen, forklarer Fraser Nelson i The Telegraph.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også