Kort

Større velstand i Afrika og Asia vil øke utvandringen til Europa fordi flere får råd til turen, forklarer Fraser Nelson i The Telegraph.

Les også

Nok er nok! -
Nok er nok! -
Når er det nok? -
Hva er nok? -
Når blir det nok? -
Iran: Nok er nok -
Ja, nok er nok, Arne Wam -
Hva betyr "nok er nok"? -

Les også