Større velstand i Afrika og Asia vil øke utvandringen til Europa fordi flere får råd til turen, forklarer Fraser Nelson i The Telegraph.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629