Mens sterke krefter jobber for at norske kommuner skal ta imot flere «flyktninger», reises spørsmålet: Hva skal disse beskjeftige seg med her til lands, i en tid hvor mange nordmenn har problemer med å skaffe seg jobb?

Erfaringene fra Kristiansand tyder på at et høyt antall kommer til å gå på trygd.

Fædrelandsvennen skriver i dag om en rapport utarbeidet av Kristiansand kommune. Den viser at

utgiftene til sosialhjelp økte med 30 millioner fra 2013 til 2014. 42 prosent av de totalt 2539 på sosialhjelp er ikke født i Norge.

Rapporten er laget av Kristiansand kommune og peker på to grunner til veksten i mottakere av sosialhjelp: vanskelig arbeidsmarked og mange bosatte flyktninger.

Den lokale NAV-lederen bekrefter sammenhengen mellom økningen i sosialhjelpsutgiftene og bosettingen av flyktninger.

Mange bruker lenger tid på å få jobb enn de to-tre årene som er satt av i introduksjonsprogrammet, sier Elisabeth Engemyr, leder av Nav i Kristiansand.

nav_logo
Norges ansikt utad

 

Tor Utsogn (Frp), som er leder for helse- og sosialstyret i Kristiansand, tar i avisen til orde for en innvandringsstopp til kommunen. Et annet medlem av helse- og sosialstyret, Viggo Lütcherath (KrF), lar seg ikke affisere nevneverdig av rapporten. «Vi kan ikke sitte og se på den nøden som er ute i verden uten å gjøre noe,» sier han.

Men stopp en hal: Fører Krf i Kristiansand sin egen utenrikspolitikk? Og synes partiet at NAV og det politiske asylet er egnede redskaper til å drive nødhjelp?

 

Fædrelandsvennen 28. august 2015 (mot betaling på nett eller side 4, papir)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂