Nytt

Offisielle prognoser viser at Skien kommune i løpet av 2014 vil få et overforbruk av sosialhjelpsmidler på 5,4 millioner kroner. Dette ifølge en sak i Telemarksavisa, hvor to av de mest interessante opplysningene er å finne i billedtekstene:

Nav-sjef Per Stokstad mener Skien har kommet for kort i integreringsarbeidet, og forteller at mange unge og innvandrere ikke makter å komme seg ut i jobb.

– Noe av kostnadsnivået vi har i dag må vi tilbakeføre til en åpen og liberal bosettingspolitikk de siste ti årene, sa rådmann Jan Petter Johansen.

For å oppsummere det de to herrene sier: Tilflytting av utenlandske sosialklienter er veldig dyrt for en kommune. Og kvalifikasjonene for arbeidslivet blir ikke nødvendigvis store nok etter dyre introduksjonsprogrammer heller.

Når det debatteres hvorvidt en kommune skal ta imot så eller så mange flyktninger, argumenteres det gjerne med at tilskuddene fra staten gjør det til en lønnsom forretning. Men NAV-sjefen opplyser at pengekranen fra oljestaten lukkes etter en tid:

– Kommunen får statlige bidrag i fem år for de flyktningene man bosetter. Hvis vi ikke får dem i jobb etter fem år faller flyktningene ofte utenfor samfunnet og arbeidslivet, sier han.

Hvorfor tas det aldri høyde for slike muligheter på forhånd?

Og hvordan hanskes med situasjonen? Med litt mer New Public Management:

– For å redusere utbetalingene er det utarbeidet en egen plan med flere tiltak som blant annet innbefatter styrking av interne kontrollrutiner, fortsatt mulighet for aktivitetsplikt samt utstrakt samarbeid med andre bykommuner, hvor nesten alle sliter med de samme utfordringene omkring økningen på sosialhjelpen, heter det i siste økonomirapport.

Lykke til.

 

Utgiftene til sosialhjelp går rett til værs