Kort

Aftonbladets utsendte i den serbiske byen Horgos rapporterer om flyktninger med klare mål: Tyskland eller Sverige.Aftonbladet

Når bryter mottaket av flyktningerr sammen hos söta bror?

Vi står på den serbiska sidan utanför byn Horgos. Järnvägsspåret löper i två spikraka linjer. Där de möts är EU. Att ta sig in i unionen är ett delmål för hundratals, just nu tusentals, människor som passerar här varje dag. Men alla vi pratar med vill vidare.
– Tyskland eller Sverige.
Svaret är det samma vem vi än frågar.