Den danske regjeringens nye tiltak mot grunnløse asylsøknader fra serbiske romaer viser seg å være vellykket. I januar utgjorde serbiske romaer den største gruppen asylsøkere til Danmark, mens det hittil i juni knapt er kommet noen.

Tiltakene består av lynrask asylbehandling og umiddelbar utransportering – og ingen lommepenger, matpenger eller barnetrygd til søkeren i behandlingstiden, bare kost og losji ved landets asylsentere:

Med en ny, hurtig og særdeles konsekvent asylbehandling er det lykkedes at få sat en effektiv stopper for de serbiske romaer, der i februar udgjorde 27 pct. af alle asylansøgere i Danmark.

Pengekassen er smækket i. Romaerne er frataget både lommepenge, madpenge og ekstra børnepenge og får kun udleveret madbilletter til asylcentrets kantine. Samtidig bliver deres sager, der tidligere tog et halvt år at behandle, nu lynbehandlet på tre-fire uger. Endelig bliver romaerne fløjet til Serbien og efterladt med penge til en busbillet som eneste gevinst efter besøget i Danmark.

I februar søgte 159 serbiske romaer asyl i Danmark, i maj var tallet 20, mens der i juni indtil nu nu er kommet fem. I Udlændingestyrelsen er der glæde over udviklingen:

»For at begrænse antallet af åbenbart grundløse asylansøgninger har serberne ikke fået kontante ydelser, men kun kost og logi. Det har haft en virkning,« konstaterer vicedirektør Christina Toftegaard Nielsen fra styrelsen.

»Asylcentrene er til for asylsøgere, der har en egentlig asylsag. Derfor er det godt, at antallet af serbiske asylsøgere er faldet markant.«

Fra høsten 2012 frem til mars ankom mellom 50 og 70 serbiske asylsøkere, hovedsakelig romaer, hver uke. I følge Utlendingsstyrelsen var samtlige asylsøknader åpenbart grunnløse, og de førte da også til avslag. Deretter søkte nær sagt alle om oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Gevinsten var å få bli i Danmark i minst seks måneder, med gratis kost og losji, og 6.000-7.000 kroner skattefritt hver måned for en familie på fire.

I mars 2013 ble derfor pengestøtten fjernet.

Det er ikke bare serbiske romaer som forlater Danmark i stort antall. Også andre asylsøkere drar, og i løpet av årets fem første måneder har like mange reist ut av landet som i hele 2012.

Formann for Folketingets utlendings- og integrasjonsutvalg, Trine Bramsen (S), er fornøyd:

»Hvis nogle asylsøgere er kommet for at få penge, så er det i hvert fald stoppet. Samtidig sender vi nu de serbiske romaer hjem næsten lige så hurtigt, som de kommer. Det har betydet, at de stort set ikke kommer mere.«

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er begejstret og vil have ordningen udvidet til også at omfatte andre grupper.

»Vi har længe sagt, at de økonomiske forhold har betydning i forhold til, hvem der kommer til Danmark. Nu kan vi se, at det virker, når man stopper med at uddele lommepenge og sender folk hurtigt hjem.«

Fra efteråret 2012 til marts i år kom der ifølge Rigspolitiet 50-70 serbiske asylsøgere om ugen. Det svarer til 2.600-3.600 asylsøgere om året. En asylsøger koster op mod 200.000 kr. om året.

Jyllands-Posten: Ingen penge, men en flybillet hjem – de serbiske romaer er stort set væk