Nytt

Estimatene av hvor mange asylsøkere som vil komme til Tyskland i løpet av 2015, stiger med samme takt som New York-børsen i månedene før krakket i 1929. 450.000 ble nylig antydet på offisielt hold, men i følge Handelsblatt anslår en ny prognose fra det tyske innenriksdepartementet at tallet sannsynligvis vil ligge nærmere 650.000 – kanskje så høyt som 750.000.

I tyske delstater og kommuner er det imidlertid en voksende tvil om de virkelig er oppgaven voksen. Også hos regjeringen er det en økende nervøsitet.

Det er det god grunn til. For den bestemmer ikke lenger over det viktigste som foregår i Tyskland. Regjeringen er tilskuer til det som skjer med landet den har ansvar for. Et slikt maktvakuum kan vanskelig føre mye godt med seg.

 

Handelsblatt