Innenriks

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FRP) kommer med harde fakta. Hvorfor kan han ikke foreslå å stoppe innvandringen når han ser at den ødelegger landet?

Halvparten av de 17 prosentene innvandrere i 2025, vil være fra Asia, Afrika og Latin-Amerika; det er ofte innvandrere med lav kompetanse og med mangelfullt norsk språk. Det betyr at det vil være en stor utfordring å komme inn i arbeidsmarkedet. Denne utviklingen i innvandrerbefolkningen vil skje i en tid hvor antallet ufaglærte jobber vil bli redusert.

Han sier dette kan utfordre bærekraften i vårt velferdssamfunn.

– Det er ikke bare noe jeg mener, men som også Statistisk sentralbyrå og NAV har sagt, sier han og viser til omverdensanalysen deres, hvor det står at arbeidsinnvandringen «kan sette den nordiske modellens sosiale og økonomiske bærekraft på prøve i årene fremover».

VG