Innenriks

Evy Ellingvåg , operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar, har skrevet en kronikk i Dagbladet.

Hun er lei av oss som påpekar at det finnes no-go soner i Europa. Hun er lei av at det påpekes at flyktningene er mange og en utgift for samfunnet.. Hun er lei av å høre at flyktninger trekker dit velferdsstaten er gavmild. Mest av alt er hun lei av å tilbake vise disse uttalelsene.

Jeg er drittlei av å bruke tiden min på tilbakevising, også kalt debunking av løgn og myter. Jeg er møkklei av påstanden om «no-go-soner», de er så ettertrykkelig tilbakevist, enten det nå gjelder påstanden om svenske, tyske, franske eller britiske sådanne — men det biter ikke på dem som vil skremme eller som vil skremmes.

—-

Jeg er skittlei av myten om hordene, svermene og bølgen. Vi har ingen bølge i Europa. Det er ikke ulovlig å ta seg til Europa. De færreste *vil* til Europa. Folk vil helst være hjemme, om det er mulig og om det er håp å finne.

Jeg er pisslei av myten om innføring av sharia, om muslimsk dominans i teoretisk potens. Det finnes ikke belegg for myten. Likevel bruker jeg tid på å debunke dette, gang på gang på gang.

Det mangler kun en henvisning til den fredelige utviklingen Sverige har hatt etter at multikulturen gjorde sitt store inntog.

Utviklingstyver er hva vi er, vi som er kritiske til flyktninge- og innvandringspolitikken.  Det mener Evy Ellingsvåg.

Grumsete, feilaktig tankegods stenger ikke bare for tankene til dem som besitter tankegodset, det stjeler av tiden til de av oss som vil lete etter løsninger og veier som kan være til beste for oss alle, menneskeverdige løsninger.

Tidstyver. Energityver. Men verre enda: de er utviklingsforhindrere. Og jeg er møkk lei dem.

Dagbladet