Elektrifisering av Melkøya og norsk sokkel gir liten mening hvis målet er å få ned klimautslippene i Europa, mener FrP. De får støtte fra klimaforsker Asbjørn Torvanger i Cicero.

Melkøya utenfor Hammerfest får i dag strøm fra eget gasskraftverk, men nå skal strømmen hentes fra land.

– Jeg er «drita lei» av å diskutere hvor stor klimaeffekt det har når du elektrifiserer på sokkelen og i stedet sender gassen ned til Europa, sier FrPs energipolitiske talsmann Terje Halleland til Dagbladet.

Slik elektrifisering av enkeltprosjekter er lønnsomt for petroleumsselskapene på grunn av klimakvoter, avgifter og oljeskatteregimet, som gjør at investeringene for en stor del betales av staten.

Men det gjør det ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk lønnsomt – eller gir noen klimaeffekt, påpeker Asbjørn Torvanger i Cicero overfor avisen.

– Europa mangler grønn stabil kraft. Industrien kan ikke alene basere seg på mer usikker vindkraft. Da er spørsmålet hva som er viktigst: å kutte kullkraftverk i Tyskland eller å bruke mindre gass på sokkelen eller Melkøya. Man kan ikke late som om man kan velge fritt. Etter min oppfatning er relativ klimaeffekt viktigst, altså det alternativet som fører til minst bruk av kull, gass og olje i Europa.

Da er ikke løsningen å elektrifisere Melkøya og norsk sokkel, ifølge forskeren.

– Det tviler jeg på. Det vil i mange år framover være mangel på stabil grønn kraft i Europa.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.