Demografi

FNs kontor for økonomi og sosiale saker slapp nylig en oppdatert befolkningsprognose som anslår at verden til stige til 11,2 milliarder i 2100, hvilket er hele 52 prosent over gjeldende anslag.WashingtonPost.com

En så kraftig vekst må få betydning for miljøet, for matsikkerhet og ikke minst for den folkevandringen som Europa opplever. Europeere bør spisse ørene ekstra, for over halvparten av veksten vil komme i Afrika.

The Population Division of the U.N. Department of Economic and Social Affairs recently released an updated set of population projectionsthat estimated the world would reach 11.2 billion people by 2100, a 52 percent increase over current estimates.

More than half of the global population growth in the next 35 years is expected to happen in Africa, for example, but on the the other hand, some countries aren’t expected to see any population growth at all.

Washington Post er mest opptatt av de 11 landene som vil oppleve at befolkningen synker med 11 prosent eller mer. Svært mange av dem befinner seg i Europa, nærmere bestemt Balkan og det tidligere Øst-Europa. Også et land som Japan vil oppleve å synke fra dagens 126 millioner til 83 millioner i 2100, men da skal man huske på at det er samme nivå som i 1950.

Det er verre med de baltiske land, Moldova, Bosnia, Serbia, Ungarn, Romania og Bulgaria. Dette er land som synker med 30-40 prosent og de har ikke altfor store befolkninger å ta av i utgangspunktet. Hvem skal pleie de gamle og syke når Latvia går fra ca 2 millioner til ca 1,3? Eller Kroatia som går fra 4,2 til 2,6 millioner? Ukraina synker fra dagens 44 millioner til 26. Så dramatiske fall må få store utslag for landets bosetningsmønster, utdannelse, næringsliv, og ikke minst: Offentlige budsjetter.

Demografi og budsjetter er uløselig knyttet sammen. Det bør også de tenke på som kun er opptatt av Europas forpliktelser til å ta imot alle som banker på vår dør.

Hvor skal pengene til å brødfø dem, bygge boliger og skoler, komme fra?