Nytt

Israels forsvarsminister Moshe Ya’alon plasserte to radikale ungdommer på den høyrereligiøse fløy i administrativ forvaring søndag. En tredje er allerede plassert i forvaring. Det gir myndighetene anledning til å holde dem seks måneder uten å stille dem for retten, skriver ytnetnews.com

meir.ettinger

Vanligvis brukes administrativ forvaring mot palestinere mistenkt for terror. Men myndighetene vil vise at de tar aktivister på den høyrereligiøse fløy alvorlig. Det var medlemmer av den såkalte hilltop youth som angrep den palestinske Dawabsheh-familien med brannbomber for halvannen uke siden. Et 18 måneder gammel spebarn døde.  Før helgen døde også faren av skadene. En av de tre som er anbrakt i forvaring er Meir Ettinger (bildet). Han er barnebarn av den radikale rabbineren Meir Kahane.

Israel har stor toleranse for høyrereligiøse, men når de blir aktivister som går til angrep på palestinere og kristne, er grensen nådd. Israel kan ikke ha aktivister som starter kriger på egen hånd.

Ettinger og hans gruppe skal ha brannskadet en kirke ved Genesaretsjøen, angivelig der Jesus mettet flere tusen mennesker med noen få brød og fisker. Deretter fulgte angrepet på den palestinske landsbyen.

Menneskerettsorganisasjonen Bet’selem er konsekvent mot administrativ forvaring og kritiserer også bruken av dem overfor de høyrereligiøse.

Sikkerhetskabinettet har godkjent at de jødiske aktivistene kan anbringes i forvaring, og sogar at de kan utsettes for fysisk press, i form av voldsom risting. Dette er en metode som andre kaller tortur. Høyesterett har godkjent at det kan anvendes i ekstreme tilfeller.

Regjeringen akter å stanse fremveksten av jødisk voldelig ekstremisme før den får spre seg.