Tavle

Norges pengekiste er ikke bunnløs, og det blir da naturlig å se på statens bruk av penger. Høyres innlegg om velferdsordningene nevner utfordringene som kommer til å stille målsetningen på harde prøvelser: «Det krever ny politikk å bevare de kvalitetene vi setter pris på i dagens samfunn: små forskjeller, trygge lokalsamfunn, gode velferdsordninger og muligheter for alle til å realisere sitt potensial.» Aftenposten