Innenriks

Dagens forside på DN forteller oss at Erna Solberg ønsker å forandre Norge med minst mulig motstand. Solberg frykter at innvandringsmotstanden vil øke, og derfor har regjeringen valgt å kutte i bistandsmidler for å finansiere tidenes flyktningestrøm til Norge.

Kutt i velferdsordninger, økning av skatter og avgifter ville mest sannsynlig ha økt motstanden mot innvandring. Forsiden til DN forteller oss at det frykter Erna Solberg.

Norge skal forandres uten nevneverdig motstand. Det er statsministerens ønske om forsiden til DN er korrekt.

Det gjelder å få det overstått uten motstand.