Nytt

sse-indeks-historikk

Hvis man betrakter utviklingen i Shanghai-børsens SSE Composite Index siden årsskiftet, ser man en boble som sprekker, og antydning til at det kommer en dipp til. Spørsmålet er på hvilket nivå prisene vil stabilisere seg. Inntil videre er de høyere enn 1. januar.

Ser man litt lenger bakover i tid, for eksempel femten år, oppdager man at det ikke er den første boblen i Shanghai-børsens historie:

sse-indeks-historikk-2

This time it’s different, vil noen innvende.

Kanskje, men med det vi vet om finansmarkeder i tid og rom, taler den empirisk baserte sannsynligheten mot det. Voldsomme fall er en del av aksjemarkedenes natur, og det å gå helt gjennom gulvet hører til sjeldenhetene.