Kort

Mange, i særdeleshet iranere, føler seg over­våket i sitt norske eksil. Terror­tiltalt norsk-iraker er også siktet for flyktning­spionasje. Aftenposten

Les også

-
-
-
-
-