Kort

Mange, i særdeleshet iranere, føler seg over­våket i sitt norske eksil. Terror­tiltalt norsk-iraker er også siktet for flyktning­spionasje. Aftenposten

Les også

Ut i Frps åker? -
For norske i Norge -
Er alle norske? -
Den store røde løgnen -
Det Nye Vi -