Nytt

Like før klokken 0900 sendte Donald Tusk, leder av EUs øverste organ, Det europeiske råd, ut melding om at eurogruppens finansministre hadde kommet til enighet om en avtale med Hellas.

“EuroSummit has unanimously reached agreement,” Donald Tusk, the president of the European Council, wrote on his Twitter account shortly before 9 a.m. on Monday. The new bailout for Greece would involve “serious reforms & financial support,” Mr. Tusk wrote.

Det ble ikke noe toppmøte søndag, siden eurogruppen ikke kunne komme til enighet.

Et fire siders «paper» fra finansministrene ble kjent søndag. Der Spiegel gikk kraftig ut og skrev at når man leste det fikk man inntrykk av at hensikten var å forhindre en avtale – for enhver pris. Så harde var kravene.

Gjenstår å se om det er disse kravene Hellas har fått tvunget ned over hodet.

Det er lett å forstå at eurogruppen ikke ønsker å kaste flere gode penger etter dårlige. Men hvis de stiller ugjennomførbare krav til Hellas vil resultatet bli kollaps uansett.

Eurogruppen er fed up med Hellas og skal ha krevet at nasjonalforsamlingen i løpet av tre dager vedtar lover om privatisering og modernisering. Det spesifiseres pensjonsordninger og moms. Flere har spurt om det er mulig på så kort tid.

EU krever at det greske statistiske sentralbyrået løsrives fra staten og blir helt uavhengig. EU har klaget over at det ikke har vært mulig å få pålitelige data. Kravene er detaljerte: Strømleverandøren Admie må privatiseres. Butikker må bli søndagsåpne.

Die folgende Passage liest sich ganz so, als sei die Troika zurück: Die Regierung in Athen soll sich für die notwendige Arbeit für die Umsetzung und Überwachung der einzelnen Programmbestandteile wieder mit den Institutionen beraten und einigen. Dazu gehört die Abstimmung über jedes relevante Gesetz, bevor es ins Parlament eingebracht wird.

«Die Euro-Gruppe betont, dass die Umsetzung die Schlüsselfrage ist», heißt es in dem Papier. Die Minister begrüßten deshalb «die Absicht der griechischen Regierung, bis zum 20. Juli die Institutionen und Euroländer um Unterstützung zu bitten».

Alle diese Punkte sind demnach «Minimal-Voraussetzungen», um Verhandlungen zu beginnen. Im Klartext: Das bedeutet noch nicht, dass am Ende des Prozesses wirklich ein ESM-Kredit gewährt wird.

Det er som om troikaen er tilbake, skriver der Spiegel. Det avgjørende er at krav blir omsatt i praksis. For å påse det må regjeringen forelegge alle lovforslag til troikaen, før de sendes over til nasjonalforsamlingen til vedtak. Denne overikikadorrollen opplevde mange grekere som umyndiggjøring og en gjeninnføring vil garantert utløse samme reaksjon.

Regjeringen må ha vedtatt kravene innen 20. juli. Dette er minimumskrav for i det hele tatt å være villig til å snakke om en ny lånepakke til Hellas, het det i «paperet» til eurogruppen.

Hvor mye av det har Hellas måtte bite i seg?

At finansministrene rives mellom motstridende følelser kan man forstå. Det slås fast at Hellas kapitalbehov de neste tre år er mellom 82 og 86 milliarder euro. Det kommer på toppen av de 320 milliardene som er utlånt.

Men er det lån Hellas har noen som helst mulighet til å tilbakebetale?

I stedet for barbering av gjelden ble det i helgen snakket om en forlengelse av forfall og nedbetaling fra 30 til 60 år.

Det står uttrykkelig: «Die Euro-Gruppe betont, dass ein Schuldenschnitt nicht möglich ist.»

– En gjeldsbarbering er ikke mulig.

Det er vanskelig å tenke seg at Tsipras kan komme tilbake ut en «haircut».

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-euro-gruppe-legt-extrem-harte-forderungen-vor-a-1043306.html