Tavle

Erwin Kohn skrev et innlegg i Dagbladet i går at vi må være nysgjerrige på innvandrere og invitere dem til vaffelspising. Da kan vi lære og forstå.

Kohn lever i dag, men tilhører fortiden. Han tror tydeligvis fortsatt at massiv innvandring lønner seg og at skepsis skyldes irrasjonell fremmedfrykt.

De fleste seriøse aktører er for lengst forbi det floskelstadiet: Minoritetselever er i flertall på halvparten av osloskolene. De fleste nordmenn i de aktuelle områdene har for lengst og bevisst valgt bort sameksistens. Jeffrey Sachs, en av verdens ledende utviklingsøkonomer, uttalte dessuten nylig at det er umulig å ha åpne grenser og samtidig opprettholde en generøs velferdsstat.

Kohn bør heller spise vafler med noen som kan tilføre ham og samfunnsdebatten noe annet enn flere floskler, som Tino Sanandaji.