Tavle

Erwin Kohn skrev et innlegg i Dagbladet i går at vi må være nysgjerrige på innvandrere og invitere dem til vaffelspising. Da kan vi lære og forstå.

Kohn lever i dag, men tilhører fortiden. Han tror tydeligvis fortsatt at massiv innvandring lønner seg og at skepsis skyldes irrasjonell fremmedfrykt.

De fleste seriøse aktører er for lengst forbi det floskelstadiet: Minoritetselever er i flertall på halvparten av osloskolene. De fleste nordmenn i de aktuelle områdene har for lengst og bevisst valgt bort sameksistens. Jeffrey Sachs, en av verdens ledende utviklingsøkonomer, uttalte dessuten nylig at det er umulig å ha åpne grenser og samtidig opprettholde en generøs velferdsstat.

Kohn bør heller spise vafler med noen som kan tilføre ham og samfunnsdebatten noe annet enn flere floskler, som Tino Sanandaji.

Les også

Konstellasjoner -
Absurdistan -
Rotmo og rasismen -
Religiøse mennesker -
Degenerert kunstkritikk? -