Innenriks

Aftenposten Lørdag retter søkelyset mot den muslimske vekkelsen som pågår i Norge.

Stadig flere unge, norske muslimer søker seg til en bokstavtro versjon av islam. Målet er å leve som i Midtøsten for 1400 år siden.

Illustrasjonen av en fullstendig tildekket kvinne som kun har en liten glippe å titte ut igjennom vitner om et kvinnesyn som ikke glir inn i et moderne samfunn. Er vi på vei baklengs inn i fremtiden? Lyser de røde lampene hos Aftenpostens redaksjon? I hvilken grad forventer de bokstavtro muslimene at Norge skal tilpasse seg sharia? Er dette en vekkelse som vil bringe mer fred, frihet og toleranse til Norge?

Aftenposten Lørdag undrer også på om Raymond Johansen er Arbeiderpartiets frelser i Oslo. Er Johansen bevisst hvilken retning stadig flere unge muslimer søker? Skal den muslimske vekkelsen selges inn som en positiv side ved det kulturelle mangfoldet i Oslo?

2015-06-05 13.31.362015-06-05 13.34.23