Innenriks

267 mindreårige asylsøkere kom til Norge i løpet av mai måned, hvilket er omtrent like mange som i løpet av årets fire første måneder, opplyser Nettavisen/NTB.

Omkring halvparten av dem som kom i årets fire første måneder kom fra Afghanistan. I mai alene er det kommet nesten like mange som i årets fire første måneder, til sammen 267 personer. Et stort flertall av disse, 138 personer, opplyser at de er fra Eritrea.

Den som har ressurser til å sende avgårde et «ankerbarn» til Skandinavia, har også gode sjanser til å gjøre en god investering:

Nesten alle enslige mindreårige asylsøkere får ja på sine asylsøknader, ifølge UDIs statistikk. Av 218 behandlede saker i år, er det bare gitt sju avslag.

Både afghanerne og eritreerne har etterhvert så store diasporaer i Norge at det kan resultere i en sterk brohodeeffekt. Som det fremgår av Dagens Næringslivs store og lesverdige reportasje om mennesketrafikken sist lørdag, kan en tur godt være finansiert fra Norge.

Det vi er vitne til, er i all enkelhet det Paul Collier kaller en exodus fra den fattige til den rike verden. Og det er ikke noe som kan håndteres med et skippertak, det er ikke noe som tar slutt. Bildene vi har sett hver eneste dag etter vinteren, er snarere slutten på begynnelsen.

 

Nettavisen/NTB