Den gamle broen over Svinesund, som markerer grensen mellom Norge og Sverige, er ofte blitt benyttet av migrasjonstrafikk til fots. Foto: Heiko Junge / NTB

I årets fem første måneder er det kommet 338 asylsøkere til Norge. Det er mer enn 200 færre enn til samme tid i fjor.

Vel halvparten av asylsøkerne i år er fra Syria og Eritrea, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). 36 av asylsøkerne har oppgitt at de er enslige mindreårige.

Tallene inkluderer de 50 syriske asylsøkerne som regjeringen i september i fjor besluttet at Norge skulle hente fra Hellas.

Til sammenligning har det svenske Migrationsverket mottatt 3.078 asylsøknader fra januar til og med mai i år, nesten ti ganger så mange som Norge.

Tall UDI offentliggjorde denne uken, viser at Norge siden 2010 har gitt opphold til i alt 82.000 asylsøkere og flyktninger siden 2010.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!