Bydel Bjerke inviterte nylig til demenskurs. Kurset tok for seg årsaker til demens og sykdomslære. Kurset ble oversatt av en tolk til urdu.

Hva med alle andre språkgrupper som er representert i bydel Bjerke?

Er språksegregert kursing i helse nok et eksempel på Det nye Vi og samholdet i Det nye Norge?

 

Bydel Bjerke inviterte til demenskurs på urdu på Bjerke nærmiljøsenter. På første møte dukket det opp 40 mennesker fra hele byen. Kurset omhandlet ulike årsaker til demens og sykdomslære. Foreleser var overlege Petter Bekkhus-Wetterberg fra Hukommelsesklinikken på Ulevål, oversatt av en tolk til urdu. Neste kurskveld er tirsdag 26. mai med overlege Nadeem Syed.

 

2015-05-28 06.20.41     Akers Avis fredag 22. mai.