Surprise, surprise: Innvandrere til Norge er mer positive til mer innvandring enn gjennomsnittet av befolkningen. Nettavisen