Ett av motivene for å gå inn i grenseområdene i Pakistan, er å bringe uro i Taliban og al Qaidas rekker, så de ikke får gjennomført et spektakulært angrep på USA før 4. november.

The Pentagon has ordered that raids on suspected terrorist targets within Pakistan be stepped up to pressurise al-Qaeda leaders and distract them from preparing attacks on American targets elsewhere.

«The aim is to disrupt their scope for planning and keep their leaders on the move so that it is more difficult for them to co-ordinate complicated plots,» a senior US intelligence official told The Sunday Telegraph.


US steps up Pakistan raids to thwart al-Qaeda ‘October surprise’ plot