Er det mulig å tenke seg en mer inkompetent utenrikspolitiker enn EUs nominelle utenrikssjef Federica Mogherini?

Mogherini1
Federica Mogherini

Mogherini er i New York for å få sikkerhetsrådets velsignelse til at EU kan iverksette en militæraksjon til sjøs for å hanskes med mennesketrafikken over Middelhavet, og sier i den forbindelse at

“no refugee or migrant intercepted at sea will be sent back against their will.”

Signalet til emigrasjonslystne mennesker på det afrikanske kontinent kunne ikke ha vært klarere: Det er bare å komme.

Det er også bare å velge destinasjonsland selv etter egen betalingsevne:

Peter Sutherland praises a planned EU quota system where countries share the refugee settlement burden.

Gitt at EU planlegger å fordele byrden mellom medlemslandene, kan man være helt sikker på at det ikke vil lykkes.

 

Washington Post/Associated Press