Feature

oliver.langeland

Major og Milorg-sjef i Oslo, Oliver Langeland, var i mange år persona non grata i det offisielle Norge, pga to bøker han skrev like etter krigen, der han i den ene etterlyste et oppgjør med politikerne som lot landet drive mot krig, og i den andre kritiserte rettsoppgjøret. To ømme tær var minst en for mye. Langeland ble frakjent heder og ære.

Nå vil sambygdinger i Eid i Nordfjordeid og slekt og venner avduke en byste av Langeland. Forsvaret sa til å begynne med at de ville være til stede. Langeland var tross alt ikke noen hvem som helst og ettertiden har gitt ham rett på mange punkt.

Men så ombestemte forsvarssjefen seg. Og nå er det ikke Langelands syn på nedrustning og rettsoppgjør som er utslagsgivende, nei det er hans holdninger før krigen.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, avviser at det er Langeland sin kritikk etter krigen som gjer at Forsvaret ikkje vil vere med på avdukinga. Han viser til at det er Langeland sine haldningar før krigen som er utslagsgjevande.

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort.

– Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag, seier Finberg.

Samtidig påpeikar han at Forsvaret heidrar Langeland sin krigsinnsats.

Denne begrunnelsen virker tynn. Som Arvid Bryne sier: Disse holdningene var det mange som hadde den gangen. Karl Evang, Johan Scharffenberg bl.a. Det virker underlig å komme trekkende med dem nå. Hvis da ikke den politiske korrekthetens bannbulle også skal begynne å ramme historiske skikkelser. Da kan det være de må opprette et eget sannhetsministerium for å sortere hvem som holder mål.

Forsvaret har en egen evne til å komme med unnskyldninger som gjør saken enda mer pinlig.

Bysten avdukes i Eid 27. juni.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/forsvaret-vil-ikkje-heidre-milorg-sjef-1.12333979