Innenriks

I Norge er det tradisjon for at ulike trossamfunn bruker posten til å sende ut informasjon om seg selv, for eksempel invitasjoner til konfirmantundervisning. Men nå viser det seg at muslimer reagerer på denne praksisen. Det kan avisen Vårt Land melde den 5. mai.

Senaid_Kobilica

Senaid Kobilica, hovedimam ved den bosniske moskeen i Oslo, la i forrige uke et bilde av et brev sønnen hadde fått fra Human Etisk Forbund ut på sin Facebook side. Brevet inneholdt informasjon om humanistisk konfirmasjon. Videre skrev han:

 

«Vi får mange klager fra våre medlemmer på den type forsøk. Nå er det min tur! Vi må rydde opp i dette!».

Brukar folkeregisteret

Hvert år sender både HEF og Den norske kirke ut brev med informasjon til årets potensielle konfirmanter. Begge har søkt og fått fullmakt til å hente ut informasjonen de trenger fra folkeregisteret.

– Human-Etisk Forbund oppfyller vilkårene i folkeregisterlova, og dette gjelder for alle registrerte trossamfunn i Norge. Det er et vilkår at opplysningene må være nødvendige for å kunne ivareta lovmessige rettar eller plikter, seier Anne Kirkhusmo i Skatteetaten til Vårt Land.

Rådgiver med ansvar for ungdomsspørsmål i Den norske kirke, Randi Langkaas, grunngir utsendingen av informasjonsbrev om konfirmasjon slik:

– Ungdom tek eit aktivt val når det gjeld om dei vil konfirmerast og kva slags konfirmasjon dei ynskjer. Målet med brosjyren er å gi grunnlag for dette valet.

Konfirmasjonsrådgjevar i HEF, Inger-Johanne Slaatta, mener det er viktig at ungdom får denne informasjonen, uansett om de skal konfirmere seg eller ikke.

– Som 15-åring har ein sin første, lovmessige rett til å ta eit val når det gjeld religion og livssyn i Noreg. Då er det vårt ansvar å informere sakleg. Dette er informasjon, ikkje noko anna.

 

Senaid Kobilica fant det imidlertid at det var ubehagelig da sønnen fikk brevet fra HEF i posten.

– Eg måtte snakke med kona og borna mine om det, og dei spurde kvifor vi fekk dette i posten. Då sa eg at eg skal ta det opp. Å sende slike brev er ikkje måten å gjere ting på.

Han sier videre:

– Vi har fått fleire bekymringsmeldingar frå våre medlemmar. Mange som får slik informasjon, ser på det som veldig problematisk. Dei oppfattar det som at nokon prøver å rekruttere dei.

Kobilica sier at han ikke vet om det er fair at HEF og kirken sender ut informasjonsbrev om konfirmasjon, men håper på klarhet i situasjonen.

– Vi har ein god dialog med mellom andre HEF, så dette kan vi løyse gjennom våre møter med dei.

Vår nye hverdag bringer med seg stadig nye utfordringer, men at brev i posten skal være en kime til slike reaksjoner, viser hvor store kulturforskjellene er blitt. I et samfunn som det norske, hvor frihet til rekruttering til egne trossamfunn har vært en hjørnestein i samspillet borgerne i mellom, har vi fått en gruppe som oppfatter denne aktiviteten som svært problematisk.

Hvordan kommer vi til å forholde oss til grupper som vil regulere vår adgang til å bruke posten til det den var ment for?

 

http://www.vl.no/nyhet/krev-slutt-p%C3%A5-info-fr%C3%A5-andre-trussamfunn-1.355557