Tavle

Årets borgerlige konfirmasjonsundervisning kan minne om hippie-campen «Stedet for Forandring» fra Michel Houellebecqs De grunnleggende bestanddeler, og som en av bokens hovedpersoner oppsøker for å få dyrket sine lyster. Begge steder finner man fornøyelse og ideologi i fascinerende forening. Som et prøveprosjekt tilbyr Human-Etisk Forbund i år et fotballkurs som konfirmasjonsforberedelse.

Om bakgrunnen til prøveprosjektet forklarer kursleder Bjørn Torjus Hanssen på nettstedet fritanke.no:

Det er mye ved fotball som passer med humanisme. Det finnes egne regler i fotball og etiske prinsipper. Fotball er også livssyn for mange. For konfirmanter som er veldig engasjerte i fotball kan det være interessant å se verden gjennom å bruke eksempler fra fotballbanen. Det er haugevis av etiske dilemmaer i fotballkamper.

I tillegg til problemstillinger som tilhørighet, pengebruk, spillehandel, korrupsjon, mesterskapsplassering og utfordringer med homofobi, har konfirmantene også diskutert om det er riktig at en transkjønnet person skal få spille på det laget «hen» selv opplever å høre til.

Konfirmantene klager over for lite fotballspilling på kurset, men prøveprosjektet har i alle fall gitt kurslederen tilbake troen på menneskeheten. I følge Hanssen viser fotballgruppa de rette holdningene, det gjør ham glad.

Konfirmasjonstall fra Human-Etisk Forbund viser at 16,4 prosent av ungdomskullet deltar på forbundets forskjellige typer konfirmasjonskurs og seremonier i år. I følge forbundet utgjør det en økning på 0,72 prosentpoeng fra i fjor. 80 prosent av de humanistiske konfirmantene er døpt eller har foreldre som er statskirkemedlemmer.