Innenriks

Lørdag ble det arrangert dialogmøte i Stjørdal. Alle dialogmøter handler som kjent om islam, og – stikk i strid med historiske og kontemporære fakta – om hvor fortreffelig, ikke-voldelig, fredelig og fylt av menneskeverd denne religionen er. Dialogmøtet på Stjørdal fulgte samme oppskrift. Møtet fulgte også oppskriften hva gjelder norske politikere og andre myndighetspersoners endeløse naivitet, og hvordan de villig stiller som nyttige klovner i et islamsk sirkus. Ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes (SP) holdt i så måte en forventet åpningsappell til det fargerike møtet (se bildene) og slo fast at vi alle er stjørdalinger.

Det arrangeres dialogmøter over det ganske land for å hindre radikalisering blant muslimske ungdommer. Dialogmøter er visst viktig når muslimer er bekymret for radikaliseringstendensene blant sine egne ungdommer. Når muslimer er bekymret deltar politikere, ordførere og politi på dialogmøter. Når vi andre er bekymret, blir vi satt på plass og bedt om å vise solidaritet med muslimer og avstå fra rasisme og høyreekstremisme.

Initiativtakerne til dialogmøtet er Muslimsk trossamfunn Nord-Trøndelag. De ønsket å forklare stjørdalingene hva som er den rette tolkingen av islam, derfor var møtets undertittel: «Den rette tolking av Islam»

-Profeten Mohammed sa klart at Islam er en religion for fred, og at det ikke skal brukes vold mot mennesker. Islam formidler menneskeverd. Den som dreper ett menneske, er det samme som at han har drept alle mennesker, sa Hussein Qeylow Ali blant annet i sitt foredrag.

– Det som skjer i verden i dag, er mot det som Islam står for, poengerte Hussein Qeylow Ali

Islam er en religion for fred. Islam er en religion for fred. Islam er en religion for fred. Der fikk vi gjentatt det enda flere ganger. Når det gjentas mange nok ganger, så er det sant – ikke sant?
Dialogmøte om Islam i Fjellhallen