Nytt

Man skulle forsverge at det var mulig i et moderne land. Historiene som kommer ut av Sverige forteller om et land som ikke lenger er normalt. Sverige er blitt en annen planet, og det er ikke innvandrerne som er gale, det er myndighetene.

Ikke noe annet sted ser vi den politiske korrektheten møte sharia som i Sverige.

En kvinne kommer til en spesialist for undersøkelse. Hun har med seg sin mann. Paret kan ikke svensk og derfor er også en tolk med. Legen kommer inn og vil ta kvinnen i hånden. Hun ser på sin mann, som signaliserer «nei».

Enligt tolken sa läkaren hej när han kom in och sträckte fram handen för att hälsa på kvinnan.

Kvinnan ska då ha tittat på sin make, som bekräftade att hon inte behövde hälsa genom att ta i hand.

Sedan ska läkaren, enligt tolken, ha sagt att han är kvinnans läkare och att i Sverige gör man så när man hälsar på sina patienter.

Läkaren höll handen utsträckt men kvinnan vägrade ta den.

Sedan ska läkaren, enligt tolken, ha sagt att han i så fall inte tänkte undersöka henne och gått ut

Men det godtok ikke Diskrimineringsombudet. Det mente at legen hadde diskriminert kvinnen og reiste sak. Det krevde 75.000 i erstatning til kvinnen for krenkelse.

Legens arbeidsplass sa det ikke hadde noe med religion å gjøre. De sa ektemannen oppførte seg seg truende. Det er det ulike oppfatninger av. Den kvinnelige tolken er usikker på hva som skjedde. Hun vet bare at legen avslo å undersøke kvinnen. Det holder for Diskrimineringsombudet. Det har ikke legen anledning til, selv om kvinnen nekter å ta ham i hånden.

I onsdags meddelades domen: Tingsrätten dömer kirurgen till 75 000 kronor i diskrimineringsskadestånd.

Kirurgen får även betala diskrimineringsombudmannens rättegångskostnader som landade på drygt 50 000 kronor.

Ombudet sier dermed at svenske normer ikke gjelder på en svensk helsestasjon. Personalet har ikke anledning til å sanksjonere at pasienter tar med seg sharialover inn til legen. Det er legen som skal innordne seg sharia. Hvis han ikke gjøre det blir han straffet med bøter.

Det er exit Sverige.

 

Kirurg ville skaka hand – fälls för diskriminering