Kort

Nok en skole er satt i brann i Sverige. Årlig tar 400-500 skoler fyr. Det er ikke lov å spørre hvorfor. Expressen & Snaphanen

645@70