Kort

1% målet viktigere enn om bistanden fungerer. Men det er å forvente i NPM – det er målet som er hellig, og har man delt ut pengene så er målet nådd. VG