Nytt

Den svenske regjeringen øker innsatsen for å øke tryggheten ved religøse lokaler med syv millioner kroner. Totalt bidrar den svenske staten med 10 millioner kroner i arbeidet knyttet til religiøst sikkerhetsarbeid i 2015. Det opplyser den svenske avisen Dagen.

Den svenske innenriksministeren Anders Ygeman (S) sier:

”Det är efterfrågat av församlingar, både muslimska och judiska, som ser att en stor del av deras medlemsavgifter går till att betala säkerhetsåtgärder.”

Beskjeden om nye penger blir spesielt tatt godt imot av den jødiske menigheten i Malmø, som idag bruker mellom 25 og 30 prosent av medlemsinntektene på sikkerhet. Menighetens leder Jeoshua Kaufman sier:

”Det är jättebra, det tycker jag är fantastiskt bra. Jag kan inte värdera summan, men jag tycker definitivt det är ett steg i rätt riktning.”

Den jødiske menigheten har vært utsatt for flere angrep de siste årene og håper at de med større ressurser kan satse på sikkerhetsvakter fremfor gjerder og gitter.

Innenriksminister Ygeman sier at årsaken til økningen i bevilgningene henger sammen med økende uro:

”Det finns en betydande oro, både från judiska och muslimska församingarna över situationen. Vi har haft attentat med exempelvis brandbomber mot moskéer och vi har haft ett antal internationelle terrorattentat som riktats mot den judiska gruppen.”

Innenriksministeren sier imidlertid ingenting om hvordan han ser for seg fremtiden. Hva den svenske stat vil gjøre når også kirkene blir terrormål, slik vi ser det fra Midtøsten, er høyst uklart. Eller kanskje de ikke har sett for seg et slikt scenario?

 

http://www.dagen.se/fler-miljoner-till-religi%C3%B6s-s%C3%A4kerhet-1.349940